2. Какво е атриовентрикуларен (АV)блок І-ва степен?

Атрио-вентрикуларни блокове (АV-блокове) са свързани с нарушавазне провеждането на импулсите от предсърдията към камерите. Този тип нарушения са чести в практиката.

АV блок І степен – при него всички предсърдни импулси достигат до камерите, но има известно забавяне. Това забавяне на ЕКГ се проявява с удължен PQ-интервал. Най-често това нарушение е резултат на нарушено снабдяване на миокарда с кислород (исхемия), влияние на различни медикаментозни препарати (дигиталис, кордарон, бета-блокери) или в хода на повишена концентрация на калиеви йони в организма.