1. Какво е синуатриален блок?

Спирането или забавянето на провеждането на възбудните импулси из сърцето се нарича блок. Всеки блок може да бъде временен, интерминентен (да се появява и изчезва на пристъпи) или постоянен. В зависимост от мястото на блокиране на възбудния импулс съществуват различни видове блокове:

Синуатриален блок (SA-блок) – тук забавянето или прекъсването на провеждането на импулсите се осъществява на нивото на синусовия възел. Това е сравнително рядко ритъмно-проводно нарушение. Причините за възникването му могат да бъдат повишена активност на парасимпатиковата нервна система, различни възпалителни и дегенеративни изменения и други. Съществуват три степени на увреждане провеждането на импулсите през синусовия възел:

  • SA блок І степен – всички импулси, възникнали в синусовия възел се провеждат до предсърдията, но с известно забавяна. Този синдром не се установява в конвекционалната ЕКГ.
  • SA блок ІІ степен- някои от импулсите, генерирани в синусовия възел, не се провеждат до предсърдията, което води до отпадане на някои Р-вълни и камерни комплеси, т.е. в ЕКГ се получава пауза.
  • SA блок ІІІ степен – тук никое възбуждане възникнало в синусовия възел не може да излезе от него. Това води до продължителна липса на Р-вълни, съответно и на QRS-комплекси.  В този случай възниква т.нар. заместителен ритъм от други части на сърцето, които имат свойството автоматизъм. Най-често това е АV-възела, по-рядко камерната мускулатура.