1. Какво представляват камерните екстрасистоли?

Камерните аритмии са нарушения във формирането на възбудните импулси, които произхождат от камерите. По принцип, подобно на предсърдията, при нормални условия камерите не притежават свойството да генерират самостоятелно възбудни импулси (т.е. не притежават свойството автоматизъм). При различни състояния обаче, те стават източник на подобни патологични импулси.

Камерни екстрасистоли – това представляват преждевременни съкращения на сърцето в резултат на възбудни импулси генерирани някъде в проводната система на камерите. Те са най-честото ритъмно нарушение както при здрави, така и при хора с органично болни сърца. Когато камерните екстрасистоли са около 100 за 24 часа при хора на възраст до 50 години или съответно до 200 за 24 часа над тази възраст, те се приемат за нормална ЕКГ находка. Обикновено те се усещат като по-силен удар в областта на гръдната кост  или като дискомфорт в гърлото.

Типичните ЕКГ феномени при този вид аритмия са липсата на предшестваща камерното съкращение Р-вълна, разширен и силно деформиран QRS-комплекс, наличие на пълна компенсаторна пауза (т.е. разстоянието между камерната екстрасистола и следващото нормално, обусловено от синусовия възел съкращение е равно на две сърдечни съкращения).