6. Какво е надкамерна тахикардия?

Надкамерната тахикардия е сборно понятие, което се използва, когато поради високата честота не е възможно разграничаването между синусовата, предсърдната и нодалната тахикардия. Както беше споменато и по-горе, най-очебийната  разлика между посочените видове тахикардии се крие във формата и конфигурацията на Р-вълната. Когато обаче честота е изключително висока, Р-вълните не се различават една от друга, често даже не се и откриват. Фактът обаче, че камерните комплекси са нормални, показва, че огнището на патологични възбудни импулси се разполага над камерите, т.е. то може да се дължи на изменения в синусовия възел, предсърдията или АV-възела.