5. Какво представляват нодалните екстрасистоли и нодалната тахикардия?

Екстрасистолите, изхождащи от АV възела представляват преждевременни съкращения на сърцето, предизвикани от импулси на възбудно-проводната система в близост до АV-възела. По своята ЕКГ същност те много приличат на предсърдните екстрасистоли с тази разлика, че при тях Р-вълната е отрицателна във второ отвеждане.

Тахикардии от АV-възела (нодална тахикардия) – това представлява ускоряване на сърдечната дейност над 100 удара/минута, в резултат на импулси от АV-възела. В много отношения тя прилича на предсърдната тахикардия с тази разлика, че тук отново се наблюдават отрицателни Р-вълни във второ отвеждане и често PR-интервалът е скъсен.