2. Какво е предсърдна тахикардия?

За предсърдна тахикардия говорим, когато се наблюдава ускоряване на сърдечната дейност обикновено над 160/мин. с правилен ритъм (разстоянията между отделните QRS-комплекси са еднакви) в резултат на импулси, изхождащи от огнище в предсърдията. Тя много прилича на синусовата тахикардия, само че тук в ЕКГ има характерна промяна в конфигурацияна на Р-вълната.