1. Какво са предсърдните екстрасистоли?

Предсърдните екстрасистоли представляват преждевременно, избързващо по време съкращение на сърцето, предизвикано от импулси, изхождащи от предсърдията. Обикновено в предсърдието се оформя огнище на повишена възбудимост, от което изхождат възбудните импулси.

Характерна ЕКГ особеност на този вид аритмии е наличието на нетипична по конфигурация Р-вълна поради неправилното възбуждане на предсърдията. QRS-комплексът обаче  е нормален, тъй като по-нататък преждевременното възбуждане има същия ход на разпространение, както и нормалния възбуден импулс – АV-възел, сноп на Хис, ляво и дясно бедро и влакната на Пуркиние.

Друг типичен белег на тези екстрасистоли е наличието на непълна компенсаторна пауза, т.е. времето между появата на предсърдната екстрасистола и възникването на възбуден импулс от синусовия възел е по-малко от два нормални интервала между синусовите съкращения (между два QRS-комплекса). Обикновено предсърдните екстрасистоли не представляват значимо патологично отклонение. Често те са физиологични и не предполагат някакво лечение.