1. Каква е ЕКГ характеристиката на нормалния синусов ритъм?

Възбудните импулси, зараждащи се в областта на синусовия възел, са основният водач на сърдечните съкращения. Ето защо при нормални условия и правилно функциониране на възбудно-проводната система на сърцето ритъмът му е синусов. Този ритъм има няколко характерни елемента, а именно:

  • наличие на Р-вълна, което обуславя възбуждането на предсърдията
  • възбуждането и съкращението на предсърдията винаги предхожда това  на камерите, което означава, че в ЕКГ винаги Р-вълната се разполага преди QRS-комплекса и броят на Р-вълните е равен на този на QRS-комплексите
  • наличието на правилен ритъм – еднакво разстояние между всички QRS-комплекси, което показва ритмичност в сърдечните съкращения
  • Р-вълна във второ отвеждане трябва да е положителна
При определени условия възникват промени в синусовия ритъм, т.е. възбудните импулси продължадат да се генерират в синусовия възел, но техният характер е променен.

2. Каква е характеристиката на синусовата тахикардия?

Това е състояние, при което се наблюдана синусов ритъм, но сърдечната честота е над допустимата норма (60-100 удара/мин), т.е. е над 100 удара/мин. В редица случаи това нарушение е преходно и е проява на различни физиологични състояния (стрес, напрежение, активна физическа активност при нетренирани хора и т.н.).

В някои случаи учестеният пулс може да е асоцииран с възпалителни заболявания, тъй като е известно, че с покачването на температурата с един градус, сърдечната честота нараства с 10 удара за минута. При различни патологични състояниая, като сърдечна недостатъчност или шок, покачването на сърдечната честота е компенсаторна проява в отговор на намалената съкратителна способност на сърцето.

Понякога синусовата тахикардия е изява на медикаментозно въздействие, например след прием на адреналин или допамин. Макар и рядко, при интоксикация с никотин и кофеин също може да се наблюдава покачване на пулса. В случаите, когато синусовата тахикардия е преходна, не съществува риск за пациента. Ако обаче учестеният пулс е постоянен и новопоявил се симптом, това винаги трябва да насочва вниманието за наличието на подлежащо заболяване и е необходимо изясняането на неговото естество. 

3. Какво е синусова брадикардия?

В този случай възбудните импулси се генерират в синусовия възел и ритъмът съответно е синусов, но честотата на сърдечните съкращения е под 60 удара на минута. Трябва да се подчертае, че при редица хора като генетична особеност е възможно наличието на забавен пулс, което не би следвало да се приема за патология. Освен това в хода на различни физиологични състояние (при добре тренирани хора например) се наблюдава синусова брадикардия.

Като проява на патология забавената сърдечна честота може да е проява на остър миокарден инфаркт, намалена функция на щитовидната жлеза, повишено вътречерепно налягане, медикаментозна интоксикация.

4. Какво е синусова аритмия?

В този случай възбудните импулси се формират от синусовия възел, но ритъмът е неправилен, т.е. има редуване на периоди на забавена с периоди на ускорена сърдечна дейност. Най-често това се наблюдава при млади хора и е свързано с акта на дишане. При вдишване сърдечната дейност се ускорява и разстоянията между QRS-комплексите намаляват, а по време на издишването тя се забавя и съответно камерните съкращения се раздалечават едно от друго.

5. Какво представлява синус арест?

Това е сериозно състояние, при което спира образуването на импулси в синусовия възел, което води до преустановяване съкращенията на предсърдията и на камерите. В тези случаи, с отпадането функцията на основния водач на ритъма на сърцето, неговата дейност се поема от следващото звено от възбудно-проводната система, а именно АV-възела.

Получава се т.нар.заместителен или нодален ритъм. Възбудните импулси се генерират в АV-възела с честота от порядъка на 60 удара/минута и под тяхно влияние се осъществява последователното съкращения на предсърдията и на камерите. Друго характерно за нодалния ритъм е наличието на отрицателни Р-вълни във второ отвеждане.

6. Какво е синдром на болния синусов възел?

Касае се за нарушена функция на синусовия възел, при която се появява трайна, значително изразена брадикардия (сърдечна честота под 60уд/мин), която в определени моменти се съчетава с пристъпна тахикардия (силно учестена сърдечна дейност). В периодите на брадикардия е възможна синкопална симптоматика.