4. Какво е синусова аритмия?

В този случай възбудните импулси се формират от синусовия възел, но ритъмът е неправилен, т.е. има редуване на периоди на забавена с периоди на ускорена сърдечна дейност. Най-често това се наблюдава при млади хора и е свързано с акта на дишане. При вдишване сърдечната дейност се ускорява и разстоянията между QRS-комплексите намаляват, а по време на издишването тя се забавя и съответно камерните съкращения се раздалечават едно от друго.