1. Каква е ЕКГ характеристиката на нормалния синусов ритъм?

Възбудните импулси, зараждащи се в областта на синусовия възел, са основният водач на сърдечните съкращения. Ето защо при нормални условия и правилно функциониране на възбудно-проводната система на сърцето ритъмът му е синусов. Този ритъм има няколко характерни елемента, а именно:

  • наличие на Р-вълна, което обуславя възбуждането на предсърдията
  • възбуждането и съкращението на предсърдията винаги предхожда това  на камерите, което означава, че в ЕКГ винаги Р-вълната се разполага преди QRS-комплекса и броят на Р-вълните е равен на този на QRS-комплексите
  • наличието на правилен ритъм – еднакво разстояние между всички QRS-комплекси, което показва ритмичност в сърдечните съкращения
  • Р-вълна във второ отвеждане трябва да е положителна
При определени условия възникват промени в синусовия ритъм, т.е. възбудните импулси продължадат да се генерират в синусовия възел, но техният характер е променен.