6. Какви са най-честите прояви на ритъмно-проводните нарушения?

Макар и изключително различни по своята същност и характеристика, ритъмно-проводните нарушения често имат неспецифични и общи клинични прояви, поради което тяхното диагностициране единствено на базата на оплакванията и симптомите от страна на пациента са невъзможни. Нещо повече, често нетипичните им прояви създават диагностични проблеми в разграничаването им от други сърдечни заболявания като например стенокардия, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност. В тези случаи най-добрият диагностичен метод е ЕКГ, която дава диагнозата на състоянието.

Най-честите симптоми на едно ритъмно-проводно нарушение, са следните:

  • повишаване или намаляване на сърдечната честота
  • прескачане на сърцето
  • краткотрайно спиране или силен удар на сърцето
  • замаяност, унесеност
  • гръдна болка
  • задух, недостиг на въздух
  • бледост
  • обилно потене