4. Какви са причините за възникването на ритъмно-проводните нарушения?

Различни механизми стоят в основата на възникване на тези заболявания. Като най-чести причини се посочват следните:

  • различни аритмогенни синдроми – това са заболявания, които се дължат или на абнормни проводни снопчета, през които импулсът изпреварва разпространението по нормалната възбудно-проводна система (т.нар. WPW-синдром и LGL-синдром) или пък на различни вродени дефекти във възбудно-проводната система като цяло (вроден удължен QT-интервал, синдром на болния синусов възел)
  • при сърдечни заболявания – миокардни инфаркти, стенокардии, артериална хипертония, миокардити, перикардити, кардиомиопатии и др.
  • в хода на различни екстракардиални заболявания – остри инфекции, белодробен тромбемболизъм, шок, при предозиране на медикаменти, при електролитни и метаболитни нарушения
  • при ендокринни нарушения – при повишена или понижена функция на щитовидната жлеза, феохромоцитом и др.
  • в хода на механични травми в областта на сърцето – най-често оперативни интервенции
  • идиопатични – това са нарушения, при които не може да се установи причината за възникването на ритъмно-проводното нарушение.