3. Какви видове ритъмно-проводни нарушение има?

Ритъмно-проводните нарушения са една от най-честите патологии в областта на кардиологията. Те често съпровождат различни други заболявания, с което утежняват състоянието на пациента. В тези случаи навременното им диагностициране и лечение подобряват прогнозата на болния. В някои случаи ритъмно-проводните нарушения могат да протичат без каквото и да е симптоматика. В други случаи обаче те могат да станат причина за внезапна сърдечна смърт. Това показва, че от изключително значение е познаването на тези заболявания .

В зависимост от механизма на възникване ритълно-проводните нарушения се делят най-общо на:
Нарушение на образуването на възбудните импулси – тези нарушения могат да бъдат на различни нива:

Нарушение в провеждането на възбудните импулси – най-често в този случай се оформя един своевременен блок, който не позволява възбуждането да се проведе по-надолу по възбудно-проводната система. Тук нарушенията също могат да възникнат на различни нива.
Съчетание на нарушено образуване и нарушено провеждане на възбудните импулси.