7. Какви са симптомите и клиничните признаци на изкривената носна преграда?

Възможни симптоми:

  • Затруднено дишане през носа – едностранно (по-често) или двустранно
  • Повтарящи се инфекции на синусите (синузити) поради запушване на отворите на синусите, които се разполагат по страничните стени на носната кухина
  • Повтарящ се серозен среден отит с намаление на слуха – заради нарушаването на възможността за изравняване на налягането в средното ухо през Евстахиевата тръба (която се отваря в носоглътката зад носната кухина – Фиг. 2)
  • Хъркане по време на сън
  • Смущения в обонянието
  • Носов говор
  • Рефлекторни прояви като кашлица, кихане, главоболие и др.
Необходимостта да се диша през устата води до появата на фарингити, ларингити, бронхити и др.

Възможни клинични признаци:
  • Странично изместване на долния ръб на носния хрущял спрямо подвижната част на преградата (луксация на колумелата). Вижда се като ръб при поглед в ноздрата. (Фиг. 3)
  • Долната част на носа може да е извита по посока на изкривяването на преградата (“Накъдето отива преградата, натам отива и носа.”)


Фиг.3 Изместване на неподвижната спрямо подвижната част на носната преграда (луксация на колумелата)