6. Какви са причините за изкривяването на носната преграда?

Най-често изкривяването на носната преграда се дължи на нелекувани или неправилно лекувани травми на носа. Тъй като носът представлява най-издадената част на лицето той се засяга най-често при травми в тази област. Травма на носа може да има още по време на раждането при преминаване на плода през родовите пътища на майката, а честотата и нараства многократно след прохождане на детето.

При възрастните причините за травма на носа са многобройни и не са обект на тази статия. Други причини за изкривяването на носната преграда са различни аномалии при израстването на лицето като цяло и носа в частност. Те могат да са вродени или да са следствие от заболявания, които водят до нарушение на дишането през носа и от там и до нарушение в развитието му (уголемена “трета” сливица, хронични хреми и синузити, рахит и др.).