5. Кога говорим за изкривяване на носната преграда?

Нормално носната преграда поти никога не се намира точно по средата. Това е физиологично състояние, не предизвиква оплаквания и не изисква лечение.
Изкривяване на носната преграда има тогава когато изместването от средната равнина е значително и предизвиква нарушаване на носното дишане от едната или от двете страни.