5. С какъв лекар трябва да се консултирам при съмнение за мозъчен тумор?

При съмнение за мозъчен тумор трябва да потърсите консултация с личния си лекар, невролог или неврохирург. Те трябва да преценят, дали оплакванията ви могат да се дължат на мозъчен тумор. Ако такова съмнение има, те ще ви насочат за извършване на необходимите изследвания. Най-често това са образни изследвания като КТ и ЯМР.

Ако диагнозата мозъчен тумор се докаже на образното изследване, по-нататъшното лечение и проследяване на заболяването изисква екип от отлично подготвени специалисти в областта на невроонкологията (наука за туморните заболявания на нервната система и лечението им). Този екип включва:

  • невролог – специалист по консервативно (нехирургично) лечение на заболяванията на нервната система. Най-често това са лекарите, които установяват първите симптоми на мозъчен тумор. Компетентната им реакция е особено важна за навременната диагноза на заболяването.
  • неврорентгенолог – специалист по образна диагностика, който трябва да прецени какви са необходимите образни изследвания, за да се получи максимална информация за вида и локализацията на процеса.
  • неврохирург – специалист по хирургично лечение на заболяванията на нервната система. Той трябва да прецени, дали туморът се намира на подходящо за извършването на оперативно отстраняване място, какви са възможните хирургични техники и кой е най-удачния за вашия индивидуален случай подход. Неврохирургът е лекарят, който след операцията ще проследява развитието на вашето заболяване във времето, чрез контролни прегледи.
  • патолог – това е специалистът, който ще направи хистологично изследване на изрязаната по време на операцията туморна тъкан. Чрез това изследване може да бъде определена природата на туморния процес, необходимостта от допълнително лечение и прогнозата на заболяването.
  • невроонколог – специалисти по химио- и лъчетерапия на тумори на нервната система. В случаите когато е необходимо допълнително лечение като химио- и лъчетерапия, то се извършва от невроонколог.
На различни етапи от вашето заболяване за вас ще се грижат интернисти, анестезиолози, ендокринолози, рехабилитатори, психолози. Координирането на отделните етапи на лечението на туморите на нервната система е сложен процес, който изисква отлично подготвен и опитен невроонкологичен екип. Само такъв екип може да осигури оптималното лечение на вашето заболяване.