2. Какво причинява мозъчните тумори?

Причините са развитието на голяма част от мозъчните тумори не са напълно изяснени. Има основание, да се приеме, че туморната промяна на клетките се обуславя от повече от един фактор. Някои от често обсъжданите фактори са:

  • продължително излагане на рентгенови лъчи, включително при провеждане на лъчетерапия по повод раково заболяване.
  • някои заболявания на имунната система като вродения и придобит (СПИН) имунен дефицит, имуносупресия
  • наличието на някои сравнително редки генетични заболявания обуславя възникването на определени мозъчни тумори. Тук се включват централната и периферна неврофиброматоза (свързани с появата съответно на менингиоми и тумори на слуховия нерв, глиоми на зрителния нерв), туберозната склероза (повишен риск за развитие на астроцитоми), синдрома на Фон Хипел-Линдау (висока честота на тумори наречени хемангиобластоми) и др. Тези заболявания се предават в поколенията, но могат да се появят и без наличието на засегнат родител, т.е. de novo.
  • възрастта – децата под 8 годишна възраст и хората над 60 заболяват по-често от мозъчни тумори.
  • излагане на въздействието на някои токсини, напр. винил хлорид (използва се за производството на тръби, облицовки, части за автомобили, открива се и в цигарения дим)
  • други – някои по-рядко дискутирани причини са травма на главата, възпалителни заболявания, електромагнитни вълни.