5. Какви са зрителните нарушения?

Най-честите очни аномалии (abnormality) при NF2 са помътняванията на лещата - субкапсуларни, капсуларни кортикални или смесени. След внимателен преглед с тесeн сноп светлина ( slit lamp), в 80% от случаите на NF2   се откриват катаракти - задно лентикуларно помътняване. При NF2 те рядко нарушават зрението или налагат лечение. Ювенилната катаракта е важен диагностичен белег и трябва да се обсъжда неврофиброматоза, когато се открие при млади индивиди. Други очни аномалии, които могат да се срещнат са хамартоми на ретината и епиретинални мембрани (epiretinal membranes). За разлика от NF1 при NF2 не се откриват възли на Lisch /хамартоми на ириса/. Помътняването на корнеята може да е в резултат на усложнение от увреждане на VІІ или V ч.м.н., заедно или поотделно, водещо до намаляване на зрителната острота. Орбиталните тумори - менингиоми и шваноми, могат сериозно да нарушат зрението.