3. Менингиоми

Менингиомът е вторият най-често срещан интракраниален тумор при NF2. Приема се, че повечето менингиоми при NF2 са от фиброзен тип. За разлика от вестибуларните шваноми локализацията на менингиомите и невестибуларните шваноми е неопределена. Туморите често са множествени и могат да се развиват по цялата цереброспинална ос с неизвестни предилекционни места. Менингиомите при NF2 засягат в голяма степен вътречерепното пространство в общата популация. Проследяването редовно на пациента с невроизобразяващи изследвания ще подобри резултатите, осигурявайки ранна диагноза, по-добър изход и повече правилни решения за определяне на времето на хирургично лечение. Общо правило е, че по-добри са резултатите при тумори с малки размери. В някои случаи не е възможно цялостно отстраняване на тумора поради срастванията му с важни невро-съдови структури или специфична локализация по черепната основа и орбитата. Рецидив на тумора след хирургично лечение не е необичайно, особено след непълно отстраняване и някои пациенти се нуждаят от повторни интервенции.