9. Доколко успешно е лазерното лечение на късогледството?

Оперативното лечение на късогледството е може би най-радикалното решение на проблема. Методиката се състои в извършването на различни по своя характер интервенции по повърхността на самата роговица, в резултат на което зрителната острота се подобрява. Основните изисквания преди пристъпването към оперативно лечение са възраст над 18-20 години и поне две години преди извършването на операцията да няма промяна в диоптрите. Съществуват различни оперативни техники:

  • радиална кератотомия - преди време тя беше основната оперативна интервенция при късогледството – техника, при която чрез изтъняване на роговицата се коригира рефрактерната аномалия. Днес обаче този вид интервенция има ограничени показания поради трудното прогнозиране на крайния оптичен резултат.
  • фоторефрактивна кератектомия – при нея се използва лазер, който да премахне и впоследствие да ремоделира роговицата. Обикновено интервенцията е по-болезнена и има по-продължителен възстановителен период в сравнение н LASIK–терапията.
  • LASIK (Laser In Situ Keratomileusis) – това е най-новият метод за лечение на миопията. При него с помощта на лазер се отпрепарира ламбо от роговицата, след което се отстранява част от роговичната тъкан под ламбото. Накрая ламбото се връща на мястото си. Обикновено техниката отнема близо 15 минути за всяко око. След интервенцията периодът на възстановяване е сравнително кратък, като няколко дена след операцията зрението е замъглено и неясно. Ефективността и дългосрочната безопасност на метода обаче все още са в процес на изследване.

Основото предимство на описаните дотук методи е, че с тяхна помощ зрителната острота на късогледото око значително се подобрява, като в някои случаи дефинитивно миопията може да се излекува. Въпреки това рисковете и усложненията при тези интервенции не са малко и трябва да се имат предвид.
Като странични ефекти на оперативното лечение на миопията се посочват лекият дискомфорт в областта на окото, съпроводено с обилно сълзене, което обикновено продължава няколко часа след операцията. По-късно може да се наблюдава сухота в окото и повишена чувствителност, които могат да се запазят до  6 месеца след оперативната интервенция.
Усложненията, които се наблюдават в някои случаи са много, като най-честите са:
  • леко замъгляване на роговицата, което обаче има тенденция за бързо изчезване
  • поява на далекогледство в резултат на хиперкорекция или непълно отстраняване на миопията
  • инфекция на роговицата
  • глаукома
  • нараняване на роговицата или очната ябълка
  • отлепяне на ретината
Трябва да се спомене, че не винаги операциите са успешни. В редица случаи дори и след прилагането на високоспециализирана оперативна интервенция хората продължават да носят очила или лещи.
Един алтернативен метод на лечение на миопията, наречен ортокератология, е използването на специални лещи, които се носят само през нощта. Те имат свойството, докато са на окото бавно да променят и ремоделират формата на роговицата. След премахването им за кратко време зрението на пациента е възстановено и той не се нуждае от каквато и да е корекция на зрението. Ефектът обаче изчезва в рамките на няколко часа.