1. Как протича оплождането?

Оплождането е процесът на сливане на мъжката и женска полова клетка - сперматозоида и яйцеклетката. В резултат на това възниква един изцяло нов организъм.

Оплождането се предхожда от депониране на семенна течност (еякулат) във влагалището на жената - процес, известен като осеменяване. По време на всеки полов акт се отделят няколко милилитра еякулат, съдържащ около 600 000 сперматозоида, които само за 2-3 часа успяват да достигнат маточната тръба. Благодарение на фактори, отделяни от женския полов тракт, сперматозоидите запазват способността си за оплождане около 24-48 часа. За разлика от тях, яйцеклетката, която е само една и се отделя един път месечно, е лишена от възможоността да се движи и нейната жизнеспособност е значително по-кратка - около 2 часа. Срещата между сперматозоида и яйцеклетката се извършва в разширената част на маточната тръба. В повечето случаи само една от многото проникнали мъжки полови клетки успяват да достигнат до женската и да я оплодат. При оплождането се оформя зигота, която по-късно дава началото на новия организъм.

Всички средства, които не позволяват срещата между двата вида полови клетки (гамети), т.е. пречат на извършването на оплождането, се включват в понятието контрацепция. Те са много на брой и изключително разнообразни не само по начина си на действие, но и в основните си характеристики.