5. Каква е прогнозата за страдащите от бъбречно-каменна болест?

Приблизително 1/3 от хората, страдащи от бъбречно-каменна болест образуват нов камък в рамките на една година след спонтанното изхвърляне или изваждане а такъв. Приблизително половината образуват нов камък в рамките на 5 години и 3/4 изпитват някави симптоми на заболяването по-нататък през живота си.