4. Какво е немедикаментозвното и хирургично лечение?

Немедикаментозно лечение (включително хирургично) се прилага, когато даден бъбречен камък:

  • не се изхвърля спонтанно след определено дълъг период от време и причинява постоянна болка.
  • е твърде голям за да бъде изхвърлен спонтанно
  • блокира напълно уринния ток и потенциално заплашва бъбречната функция
  • причинява и поддържа неповлияваща се от лечение пикочна инфекция
  • уврежда бъбречната тъкан или причинява продължаващо във времето кървене
  • е нарастнал значително в сравнение с размерите на предишни образни изследвания

Ефективен нехирургичен метод е Ектракорпоралната Шоково-вълнова Литотрипсия. При този метод "разрушителната" сила на шоковите вълни преминава през меките тъкани на гърба и хълбоците и се съсредоточава върху плътния и твърд камък. Процедурата се извършва с някакъв вид упойка. Различните видове литотриптери използват електрохидравлична, електромагнитна или пиезоелектрична енергия. При най-разпространения вид машини за прилагане на този метод в България, пациентът ляга във вана с вода (електрохидравлична енергия). При този метод камъкът се разбива на малки части, за които се изчаква спонтанно отмиване и изхвърляне от организма с уринния ток.Чести усложнения на този вид литотрипсия са появата на кръв в урината за известно време, провокиране на оплаквания като при бъбречна криза (през пикочопроводите преминават малките вече камъчета) и др. Този метод е подходящ за разбиване на камъни в легенчето на бъбреците и в горната част на уретера. Обикновено се извършва повече от една процедура.

Методите на хирургичното лечение са значително развити в днешни дни:

  • Перкутанна нефролитотомия - при тази модерна операция в областта на гърба се прави миниатюрен разрез, след което през тъканите до бъбрека се проправя тунел със специален инструмент-нефроскоп. През този инструмент, ползвайки различна енергия (електрохидравлична, ултразвук), разположеният в бъбречната тъкан голям по размер камък се разбива на дребни части, които се извеждат навън отново през нефроскопа, а не се разчита на спонтанното им изхвърляне от тялото.
  • Уретероскопия - при този метод през външното отвърстие на пикочния канал (на пениса или между срамните устни) последователно в пикочния канал, пикочния мехур и уретера (пикочопровода) се въвежда специален инструмент с оптика на върха, наречен уретероскоп. Чрез този инструмент директно визуално се определя разположението на камъка и по различен начин (прилагане от непосредствена близост на ултразвукова, електрохидравлична или лазерна енергия или издърпване със специална кошничка) камъка в пикочопровода се изважда или раздробява и изважда.
  • Отворена операция за изваждане на големи, отливъчни камъни, разположени в бъбречния паренхим, се прилага рядко в днешни дни

В отдела, от който по хирургичен начин е изваден камъка, може временно да се постави стент (вид саморазпъваща се тръбна структура), което улеснява преминаването на уринния ток през този отдел на системата-това е т.нар "double J stent".