3. Какво е медикаментозното лечение?

Лечението може да бъде консервативно и хирургично; за да бъде правилно и ефективно това лечение, трябва да се установи точно химическият състав на бъбречните камъни и наличието на причина за образуването им. Данни за химическия състав на камъните се получават чрез анализ на събрано за 24 часа количество урина. Лечението в този случай е насочено срещу даден вид камъни:

  • добавянето на цитрати и магнезий като хранителни добавки в диетата има благоприятен ефект върху повторното образуване на камъни
  • прилагането на диуретици (отводняващи лекарства) от групата на тиазидните диуретици намалява концентрацията на калций в урината и има благоприятен ефект относно образуването на калциеви камъни
  • проняна на киселинността на урината (рН)К - подкиселяване на урината чрез промени в диетата (по-голям прием на месо, витамин С) има благоприятен ефект при струвитните камъни, които се образуват в аклалн асреда, получаваща се вследствие на пикочна инфекция; алкализиране на урината се прилага при уратни камъни (прием на зеленчуци, калиев бикарбонат и добавки към диетата или някои медикаменти като напр. Солуран)
  • намаляване на дневния прием на калций и окасалати с храната (мляко и млечни произведения, зелени зеленчуци и др.) не е доказало съществено влияние върху процеса на камъкообразуване
  • избягване приема на храни с добавен витамин Д или калциеви антиацидни съставки
  • прием на голямо количество течности - за избягване образуването на цистинови камъни, което отмива неразтворимата аминокиселина. Медикаментът Thiola намалява концентрацията на цистин в урината.
  • за избягване образуването на камъни от пикочна киселина се прилага лекарството Алопуринол; същият медикамент може и да намали размерите (да стопи) на вече наличен камък; Алопуринол се прилага и при висока концентрация на калций в урината и рискот образуване на уратни камъни.
  • някои целулозни препарати могат да се предпишат при повишена абсорбция на калций от червата; целулозата свързва необратимо калция в червата и той се изхвърля навън с изпражненията.
  • за лечението на струвитните камъни (камъни предизвикани и поддържани от инфекция) се прилага подкиселяване на урината и лечение с антибиотици, насочени срещу причинителите на уроинфекцията.
  • когато причината за образуване на калциеви камъни е хиперпаратиреоидизъм (хиперфункция на околощитовидните жлези) се прилага хирургично лечение за отстраняване на абнормно разрастналата се и работеща околощитовидна жлеза.