9. Какво е медикаментозното лечение на псориатичния артрит?

Целта на лечението е подобряване качеството на живот на пациента, както и степента на движение, подтискане на възпалението, минимизиране на евентуалното развитие на деструктивно ставно заболяване. Хирургична интервенция в случай на тежко ставно засягане рядко се налага. Регулярни упражнения и адекватна почивка имат централна роля в лечението на ПА.

НСПВ са първо средство на избор при лечение на ставно заболяване. Могат да се използват в комбинация с локални средства за кожно въвличане. В някоислучаи НСПВ могат да влошат кожния статус, при което трябва да се използва друга група НСПВ.

Най-често използваните антиревматични средства са метотрексат, сулфасалазин и циклоспорин. Те са безопасни и ефективни в лечението на активен периферен артрит, но не са ефективни при аксиално засягане. В допълнение не са провеждани контролирани проучвания за ефективността им в превенцията на рентгенологично ставно засягане. Комбинираното лечение с метотрексат и циклоспорин или сулфасалазин, както при РА, може да бъде по-ефективно при някои пациенти.

Биологичните модификатори на имунния отговор, които са насочени срещу TNF и други цитокини. Разработени са няколко такива медикамента под формата на fusion proteins (etanercept) или моноклонални антитела (infliximab, adalimumab), които показват значителен ефект в лечението на РА и други автоимунни заболявания.

Etanercept е одобрен от FDA за: 1) Лечение на възрастни пациенти (възраст e 18 години) с хроничен, среден до тежък псориазис; 2) намаляване на симптомите на среден до тежък ювенилен РА и анкилозиращ спондилит; 3) намаляване симптомите и инхибиране прогресията на структурно разрушаване при ПА. Поради това Etanercept може да бъде ефективна и безопасна алтернативна монотерапия за лечение на ПА.

Infliximab (Remicade) е друг TNF неутрализиращ агент, който е одобрен за лечение на Morbus Crohn, улцерозен колит, РА (в комбинация с метотрексат), анкилозиращ спондилит и ПА. Показал е добри резултати в намаляването на симптомите при ПА. Въпреки това FDA предупреждава за възможно влошаване на сърдечна недостатъчност при пациенти със средна до тежка сърдечна недостатъчност и опортюнистични инфекции като туберкулоза, хистоплазмоза, листериоза и пневмоцистоза.

Ефектът на други анти-TNF препарати върху псориазис и псориатичен артрит се проучва.