8. Каква е образната диагностика при псориатичен артрит?

Следните рентгенологични промени са характерни за псориатичен артрит: парамаргинални ерозии без остеопения

  • костни периостални формации
  • костна анкилоза
  • деформация тип молив в чаша (pencil-in-cup deformity)
  • акроостеолиза
  • асиметричен сакроилиит
  • големи, немаргинални, несвързани синдезмофити