7. Каква е лабораторната находка?

Псориатичния артрит е хроничен възпалителен процес, за който няма специфични лабораторни тестове. Диагнозата се поставя предимно върху клинични и рентгенологични признаци. Основната диференциална диагноза е РА.

Сравнение между очакваните лабораторни резултати при ПА и РА.

Лабораторни изследвания Псориатичен артрит Ревматоиден артрит
СУЕ Ускорено(<100) Ускорено(<100)
Ревма фактор Отрицателен

Положителен (85% от пациентите)

ANA Отрицателни

Положителни (30% от пациентите)

С-реактивен протеин

Повишен Повишен

Синовиална течност

WBC 5-15 000/mL, 50% полиморфонуклеари WBC 2 000/mL