3. Каква е патогенезата на псориатичния артрит?

Псориатичният артрит е автоимунно възпалително заболяване, засягащо кожата и ставите, както и инсерционни места на сухожилия, лигаменти и фасции. Ключова роля има свръх експресията на TNF-alpha. Изсвестни са множество асоциации с HLA. Въпреки, че понякога псориатичният артрит се среща без кожни лезии, най-често той се появява при пациенти с тежко кожно засягане.

Точната етиология не е ясна и вероятно е мултифакторна, включително имуномедиирани, генетични и фактори от околната среда. Факторите на външната среда включват травма, инфекция и стрес.