11. Какви са усложненията и прогнозата на псориатичния артрит?

Спондилитът, водещ до атлантоаксиална сублуксация, се усложнява с неврологични отклонения.

Псориатичният артрит обикновено протича леко със засягане на малко стави. Лечението с имуномодулатори може да бъде успешно при пациенти с тежко заболяване.