8. Какво е лечението на извънматочната бременност?

Лечението до голяма степен се определя от състоянието на пациентката, от срока на бременността, от местоположението на неправилно имплантираната зигота, от възрастта на пациентката, от състоянието на таза, от състоянието на другата маточна тръба. Като цяло лечението бива два вида - оперативно и медикаментозно.

Когато е настъпила руптура на маточната тръба и жената е в шок, се пристъпва към спешни оперативни интервенции, които имат животоспасяващ характер. Обикновено се отстранява увредената маточна тръба (салпингектомия)..

В други случаи, когато е нужна оперативна намеса, но тя няма спешен характер, може да се прибегне към салпинготомия - т.е. отстраняване само на имплантираната зигота без премахване на самата тръба. По този начин шансовете на пациентката за по-нататъшна бременност се запазват оптимални. Въпреки това, поради оперативната намеса върху тръбата, се повишава възможността на жената за повторна ектопична бременност. Обикновено този вид оперативни интервенции се правят с помощта на лапароскопска техника.

Не на последно място извънматочната бременност може да се лекува и с лекарствени средства. Едно от тях е метотрексатът, който приеман от бременни нарушава развитието на ембриона и предизвиква прекъсване на бременността. Техниката на инжектирането се осъществява с помощта на ултразвука, който ясно насочна инжектирането на препарата в областта на плодния сак. Обикновено по време на прием на метотрексата жените се оплакват от коремни болки и вагинално кръвотечение, което много наподобява това по време на менструалния им цикъл. Пациентките се съветват на няколко дни да си правят кръвни изследвания, които ясно да покажат отсъствието на браменност в хода на провежданото лечение. Медикаментозното лечение се препоръчва не само защото не води до премахване на тръбата, но и защото намалява възможността за повторна ектопична бременност.

Трябва да се спомене, че немалък процент от ектопичните бременност завършват без нито една от посочените алтернативи. Най-често те протичат подобно на спонтанен аборт.