6. Как се поставя диагнозата извънматочна бременност?

Вижда се, че симптомите на извънматочната бременност са твърде неспецифични, поради което поставянето на диагнозата единствено на базата на оплакванията на пациенката е почти невъзможно. Вече все по-рядко пациентките постъпват в болница по повод на руптура на маточната тръба, чието диагностициране е равносилно на операция по спешност. Благодарение на развитите нови диагностични методи сега вече е възможно диагностицирането на все още неусложнена и неразтроена бременност. Това от своя страна дава възможност навреме да се извършат своеобразни мерки, с което маточната тръба (ако се касае за тубарна бременност), а оттам и възможността за ново забраменяване на жената да се спасят.

Най-напред на базата на оплакванията от страна на пациентката за липсваща и закъсняваща менструация е удачно правенето на тест за бременност. Съвременните методи за диагностициране на бременност разполагат с нови, по-надеждни способи, чрез които още няколко дни след имплантацията на зиготата може да се открие наличието на бременност. Най-добър в това отношение е радиоимунният тест, който служи за откриване на човешкия хорионгонадотропин (ЧХГ), и по-специално на определена негова част. Тази молекула присъства задължително в урината на всички бременни жени. Наличието му говори за бременност, но не дава отговор за това дали бременността е нормална или ектопична. Ето защо е необходимо проследяването на ЧХГ в динамика. Това е възможно при неусложнено състояние на бременната, при която има предходна ектопична бременност или оперативни интервенции в областта на маточната тръба. При нормална маточна бременност концентрациите на ЧХГ се удвояват средно за 2 дни, докато при ектопична бременност, която по своята характеристика е хормоно-разстроена, скоростта на увеличение на ЧХГ е намалена. За съжаление това се наблюдава и при спонтанен аборт.

След установяване бременността на пациентката е удачно провеждането на ултразвуково изследване. Обикновено в рамките на 5-6 гестационна седмица чрез този метод се визуализира плодният сак. Ако при изследването той не се установи в маточната кухина и тестът за бременност е положителен, би следвало да има съмнения за извънматочна бременност. В областта на маточната тръба се визуализира т.н. "тубарен пръстен".

Най-сигурният начин за доказване на извънматочна бременност е лапароскопията. Преди тя се прилагаше основно при съмнение за ектопична бременност, но сега към нея се прибягва само в случаите на неясна и несигурна диагноза. Причината за това от една страна е инвазивната методика, а от друга все по-голямата разделителна способност на ултразвука, който помага много при поставянето на диагнозата.