4. Какви са най-честите симптоми на извънматочната бременност?

Не без основание извънматочната бременност се нарича най-добрият имитатор в областта на гинекологията. При нея се наблюдават симптоми и прояви, типични за други гинекологични състояния, което само показва трудностите при диагностицирането и. Най-общо симптомите могат да се разделят на следните групи:

  • При близо ј от пациентките с ектопична бременност състоянието започва с картината на хиповолемичен шок - остра, силна болка в областта на долната част на корема, силно учестена сърдечна дейност със сърдечна честота над 100 удара в минута, понижено артериално налягане, бледа, студена и изпотена кожа, нарушение в съзнанието, което може да бъде от леко до пълна загуба на съзнанието, намалена бъбречна функция, която може да стигне и до пълно прекратяване отделянето на урина. Обикновено има вагинално кръвотечение, което обаче е оскъдно, тъмно-оцветено и само по себе си не може да обясни тежестта на състоянието. В този случай симптоми се обуславят от руптурата (разкъсването) на маточната тръба. Благодарение на съвременните диагностични методи все по-рядко пациентките достигат до това животозастрашаващо състояние. Обикновено често лекарите третират състоянието като остър хирургичен корем, възпалителна тазова болест или други гинекологични състояния, но данните от пациентката за закъснение на ментруалния и цикъл насочват към правилната диагноза.
  • Приблизително около 20% от жените са асимптомни, което и значително затруднява тяхното откриване. И все пак голяма част от тях имат предишни ектопични бременности или са преживели хирургическа интервенция в областта на маточната тръба. Именно благодарение на посочените налични рискови фактори пациентката още в самото начало търси лекарска помощ. Ако това не бъде направено, тя рискува да развие картината на хиповолемичен шок
  • Останалата част от пациентките имат твърде неспецифични оплаквания - най-често оскъдно, цапащо тъмнокафеникаво течение, придружено или не с болков симптом. Тук за разлика от тубарната руптура болката не е остра, а е коликообразна. Това е картината на тубарния аборт, който в сравнение с руптурата е малко по-безопасен.