3. Какви усложнения настъпват при миомата?

Усложненията, които могат да възникнат в хода на заболяването, са доста разнообразни в зависимост от големината, броя, разположението на миомните възли. Най-често в резултат на обилна кръвозагуба обикновено пациентките развиват желязодефицитна анемия и при тях се повишава риска от тромбози. Друго често усложнение е инфекцията, която засяга не само матката, но може да достигне и яйчниците, което допълнително да усложни състоянието. При голям размер на миомния възел може да се наблюдава компресия на прилежащите органи, дори понякога и възникване на чревна непроходимост в резултат на притискането на червата от уголемената матка.

Особено опасно е кръвотечението в областта на корема, предизвикано от разкъсването на големи повърхности вени в хода на бързорастящ възел. Това състояние застрашава живота на пациентката и е необходима незабавно хирургическа намеса. Само в 0,5% от случаите миомата може за доведе до появата на злокачествено новообразувание в матката, най-често сарком. Обикновено това се наблюдава при изключително бързорастящи миомни възли или при такива, които въпреки настъпилата менопаузата не намаляват размерите си, а напротив продължават да растат.

Като правило миомата не малигнизира.