2. Как може да се диагностицира миомата?

Обикновено диагностицирането на заболяването започва още със самия гинекологичен преглед. При туширането се откриват няколко или единичен окръглен твърд възел, деформиращ матката. Формацията, която се опипва, най-често е подвижна, което съществено я отличава от злокачествените новообразувания в тази област. Прегледът цели определяне на обема, локализацията и евентуална компресия на възела или възлите, както и възможността за повлияване на болестта от различните методи.

Обикновено след прегледа е уместно назначаването на лабораторни изследвания, от които обикновено се следи за хемоглобина и броя на еритроцитите, които при една увеличена кръвозагуба са намалени и изискват корекция.

Друг метод на диагностициране е ултразвуковия метод. При него освен увеличените размери на матката се визуализират и броя, големината и разположението на миомните възли. Обикновено те се представят като структури с по-голям контраст от околната тъкан. Понякога тези възли имат разнородна структура, която може да ни накара да мислим за кистични образувания в тях.

В много редки случаи при неубедителни данни от ултразвука може да се прибегне да ядрено-магнитен резонанс, който дефинитивно да постави диагнозата.