1. Какво представлява циклофренията?

Циклофренията (старо наименование на заболяването) днес се означава като Биполярно Афективно Разстройство (БАР)