8. Какво означава алкохолна зависимост?

Синдромът на алкохолна зависимост е съчетание от телесни, поведенчески и мисловни разстройства, при които употребата на спиртни напитки придобива много по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са имали по-висока стойност. Няколко са основните характеристики на заболяването:

  • влечение (нарича се още психическа зависимост) да се приема алкохол, за да се промени съзнанието, психическото или физическо състояние на човека
  • толеранс - промяна в поносимостта на организма, която се изразява в необходимост от приемане на все по-големи количества до определен етап (повишаване на толеранса), след което ефекта на опиянение се постига от приемането на по-малко количество алкохол.
  • абстинентен синдром - физически и психичен дискомфорт при липса на алкохол в организма
  • телесни увреждания - предизвикани от дългогодишната злоупотреба
  • нарушение в социалното функциониране - проблеми в семейството, загуба на приятелска среда, работно място и др.