2. Каква е честота и прогнозата на алкохолната зависимост?

В България около 25% от цялото население може да бъде отнесено към групата на лицата, които пият по-рядко от един път в месеца и не се напиват, около 15% е групата на злоупотребяващите със спиртни напитки.

От синдром на алкохолна зависимост страдат около 2,5%. От всички, които употребяват алкохол около 5% стават зависими. Съотношението мъже:жени е приблизително 6:1 , като най-много злоупотребяващи има във възрастта 25-35г., а алкохолно болни 35-45г. През последните 25-30 години бързо нараства злоупотребата със спиртни напитки сред жените и децата.

Прогнозата е лоша. Няма зависим от алкохол, който да е успял да се върне към контролирано, "нормално" пиене. Около 35% от лекуваните успяват да прекратят приемането на спиртни напитки дори повече от 10 години. При консумация на алкохол, дори след толкова дълъг интервал на въздържание отново загубват контрола върху приеманите количества и се "връщат" към синдрома на зависимост.