9. Какви са симптомите при депресия?

Състояние, което се характеризира с трайно подтиснато настроение, чувство на разбитост, безнадеждност, възбуда, страх, обезсърчение. От следните десет критерия трябва да са изпълнени минимум седем:

  • безапетитие или загуба на тегло минимум 1кг. през последната седмица или 5 кг. през изминалата година
  • проблеми със съня, като безсъние, ранно събуждане или увеличена нужда от сън
  • липса на енергия, например изчерпаност, умора или локализирани усещания за дискомфорт (например неспокойствие в гърдите)
  • вътрешно напрежение или увеличени задръжки (преживявана от пациента притесненост)
  • загуба на интереси към обичайните дейности или намалена сексуалност
  • упреци към себе си или чувство на вина, страхове, мисли за обедняване или болест
  • оплакване от намалени мисловни функции (забавяне на мисловния процес, себевглъбяване), оплаквания от нарушена концентрация
  • постоянни мисли за смърт, включително желание за смърт
  • дневни колебания със сутрешно задълбочаване или ясно вечерно подобряване на състоянието;
  • усещане за липса на чувства или за вътрешна празнота

Депресивен епизод с психотични симптоми - по-тежка форма на депресията. Погрешните интерпретации и вярвания стават интензивни и често нелепи. Болните се самообвиняват за непростими грешки и позорящи ги постъпки. Могат да имат идеи за обедняване и разорение, или убеждения, че страдат от тежко телесно заболяване, че вътрешните им органи не работят и др.