8. Какви са симптомите при мания?

Продължителен период на трайно повишено или раздразнително настроение през последната една седмица или каквато и да е продължителност, когато се налага болнично лечение. Три или повече от следващите симптоми трябва да са налице (четири ако настроението е само раздразнително):

  • повишена самооценка или грандиозност
  • намалена нужда от сън (чувстват се отпочинали само след 3 часов сън)
  • повишена приказливост или напрежение да продължи да говори
  • наплив на идеи или усещане, че мислите са ускорени
  • отвлекаемост (вниманието лесно се отклонява от неважни или случайни външни стимули)
  • повишаване на целенасочената активност или възбуда
  • повишено въвличане в активности, доставящи удоволствие

Нарушението на настроението е достатъчно тежко, за да причини значимо нарушение на трудовото, социалното и междуличностовото функциониране или се налага приемане в болница за предотвратяване на себеувреждане или нараняване на другите или има психотични симптоми. Симптомите не трябва да са в резултат от ефекти на психоактивни вещества или вследствие на телесно заболяване

Маниен епизод с психотични симптоми:

  • съответни на афекта психотични симптоми - погрешни вярвания или възприятия, които съдържат типични манийни теми за притежаване на специални сили и познания, специални връзки с високопоставени личности
  • несъответни на афекта психотични симптоми - включени са такива симптоми като идеи за преследване (индиректно свързани с грандиозни идеи и теми), вмъкване на мисли и идеи за контрол.