7. Кои други състояния се отнасят към тази група?

Две други допълнителни състояния - дистимно разстройство и циклотимно разстройство, също се причисляват към тази група заболявания.

Дистимното и циклотимното разстройство се характеризират с наличие на симптоми, които са идентични, но степенно по-слабо изразени отколкото интензитета на симптоматиката при депресия или мания. Тук се причисляват състояния които включват симптоми свързани или водещи до депресия (като малък депресивен епизод, епизодично депресивно разстройство, пременструален синдром).

Допълнителни симптоми могат да бъдат промяна в нивото на активност, говора, съня, апетита, сексуалната активност и други биологични ритми.