6. Какво е разпространението на биполярното афеективно разстройство?

Биполярното афективното разстройство е по-често срещано заболяване от периодичната депресия. От разстройството боледува 1% от населението. Докато при периодичната депресия по-често боледуват жените, то при биполярното афективно разстройство разпределението по пол е приблизително еднакво.


Средната възраст на първия болестен епизод е на около 30 години. При Биполярното афективно разстройство се наблюдават по-често разведени и самотни, с нисък социо-икономически статус, без добро образование. Това се обяснява с по-ранното начало на заболяването.