4. Какви особености на протичането може да има?

  • бързо циклиране - четири епизода на афективно разстройство през последните 12 месеца, отговарящи на критериите за голям депресивен епизод, маниен или хипоманиен епизод. Епизодите трябва да са отчетливо отграничени чрез частично или пълно възстановяване най-малко два месеца, или са "превключени" от епизод с противоположна полярност (например след депресивен епизод се преминава в маниен епизод).
  • сезонна свързаност - отчетлива връзка във времето между началото на болестния епизод с определен сезон (например системна поява на депресия през пролетта или зимата). Тук не се включват случаи при които има сезонно-свързани психологични стресори (напр. регулярно безработен всяка зима).
  • с постпартално начало - до четири седмици след раждане