3. Как протича биполярното афективно разстройство?

Възстановяванетомежду епизодите по правило е пълно и заболяемостта е сходна при двата пола. Пациентите само с мания се класифицират като биполярни, тъй като болни страдащи само от повтарящи се епизоди на мания се срещат рядко, според фамилната история, предболестната личност, възраст на начало на заболяването и прогноза приличат на биполярните с мания и редки депресивни епизоди.

Биполярното афективно разстройство често започва с депресия (75% при жените и 67% при мъжете) и е повтарящо се заболяване. Депресивните епизоди продължават средно около шест месеца. Повечето пациенти преживяват и депресивни и манийни епизоди, само около 10-20% имат само манийни епизоди. Манийните епизоди имат типично остро начало (часове, дни), но могат да стихнат за няколко седмици. Не лекуван маниен епизод продължава средно около 3 месеца При прогресия на заболяването, времето между отделните епизоди има тенденция да се съкращава. След около 5 епизода, интервалите между тях често се стабилизират на 6 до 9 месеца. Някои пациенти с Биполярно афективно разстройство имат бързо циклиращи епизоди.