2. Какви са особеностите при деца и възрастни, каква е прогнозата?

Биполярното разстройство може да започне в много млада възраст, рядко в късна възраст. Началото на заболяването може да е от около 8 г. възраст най-рано. Често в тази възраст погрешно се диагностицира Шизофрения или опозиционно-предизвикателно поведение.

Манийните симптоми са чести в напреднала възраст. Тук трябва да се изключат други телесни заболявания като деменция, нарушения на съзнанието, интоксикации и др. Изследванията показват, че биполярно афективно разстройство с късно начало се среща рядко.

Пациентите с Биполярно афективно разстройство имат по-лоша прогноза в сравнение с тези с периодична депресия. Пациентите могат да имат 2 до 30 манийни епизода, средно около 9. Около 40% от всички пациенти имат повече от 10 епизода. Дългосрочно проучване показва, че 45% имат множество болестни епизоди, 30% са с частично подобрение, 10% са с хронично заболяване;

Една трета от всички болни имат хронични симптоми на заболяването и значими социални затруднения.

  • лоши прогностични белези са лошия социален предболестен статус, алкохолната зависимост, наличие на психотични симптоми, депресивни черти, междуепизодни депресивни симптоми, мъжкия пол
  • добри прогностични белези са по-кратката продължителност на манийния епизод, по-късната възраст на началото, по-рядко наблюдавани идеи за самоубийство, по-малко съпътстващи психични или соматични проблеми