9. Какво е хипогликемия и хипогликемична кома?

Хипогликемия означава ненормално ниска кръвна захар (глюкоза). При болните от захарен диабет пациенти най-честата причина за много ниска кръвна захар е прилагането на обичайното или по-голямо количество инсулин или други понижаващи кръвната захар лекарства на фона на липсващо и забавено във времето хранене. Когато кръвната захар се понижава до много ниски стойности вследствие инжектиране на по-голямо количество инсулин, това се означава като "инсулинова реакция".

Понякога, силното понижаване на кръвната захар може да възникне в резултат на недостатъчен прием на храна или вследствие на екстремно физическо усилие. Глюкозата в кръвта е критично важна за правилното функциониране на всички клетки в организма, но най-вече на мозъчните клетки. Поради това спадането на кръвната захар предизвиква оплаквания от страна на нервната система като замаяност, объркване, слабост, внезапно изпотяване, главоболие, раздразнителност, замъглено или двойно виждане и тремор (треперене на пръстите на ръцете).

Стойностите на кръвната захар, при които се изявяват тези симптоми, варират при отделните хора, но обикновено оплакванията се явяват при кръвна захар по-ниска от 3,6 mmol/l. Ако не се вземат мерки за преодоляване на хипогликемията чрез прием на въглехидрати (с храна или напитки), по-нататъшното спадане на кръвната захар може да доведе до кома, гърчове и в най-лошия случай - мозъчна смърт. Мозъчна смърт настъпва при силен "глад" на мозъчните клетки за глюкоза и това обикновено настъпва при стойности на кръвната захар под 2,2 mmol/l.

Обикновено някои от болните разпознават началните признаци на хипогликемията и успешно вземат мерки. Важно е в разпознаване на състоянието и оказване на помощ да бъдат обучени и близките на болните. Ако болният е в състояние да преглъща му се дава храна или напитка, съдържаща лесно усвояеми захари (бучка захар, бонбон, плодов сок, мед и др.) Друга спешна мярка е инжектирането на глюкагон (естествен хормон в човешкото тяло, който причинява производство на глюкоза в черния дроб и "изръсването" и в кръвта). В развитите страни на диабетиците се дават готови за употреба спринцовки с глюкагон, за прилагане в спешни случаи на възникваща хипогликемия. В България тази мярка е слабо разпространенна и ако даването на захари на болния не доведе до подобряване на състоянието му, трябва спешно да се потърси медицинска помощ.