3. Какво може да се направи за да се предотврати или забави развитието на хроничните усложнения на захарния диабет?

Основната мярка за предотвратяване и забавяне развитието на усложненията на захарния диабет е осъществяването на добър контрол над кръвната захар. Съвременните проучвания сочат, че агресивния и интензивен контрол на стойностите на глюкозата при болни от 1-и и 2-и тип диабет намаляват значително честотата на нефропатията, невропатията, ретинопатията и намаляват тежестта и честотата на увреждането на големите кръвоносни съдове и свързаните с това заболявания. Съвременните схващания за агресивен интензивен контрол са поддържане на кръвната захар на гладно в стойносто между 3,9 и 6,7 mmol/l и след нахранване под 10 mmol/l и поддържане на гликирания хемоглобин HbA1C около нормалните стойности. Това обаче крие опасност от често възникване на хипогликемични състояния и налага чест самоконтрол на кръвната захар от страна на пациентите (с глюкомери) и избягване на подобен подход при пациенти с чести хипогликемични епизоди след нахранване, пациенти с изявени усложнения на диабета и т.н.

Ефект по отношение предотвратяването и забавянето на усложненията могат да имат и следните мерки:

  • лекуване на високото кръвно налягане, повишения холестерол, включително профилактично приложение на аспирин за намаляване на риска от сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и др.
  • спазване на здравословна диета и добър двигателен режим
  • намаляване на наднорменото тегло
  • спазване на добра хигиена, особено на ходилата (за избягване на гъбични и други инфекции на кожата и ходилата)
  • премахване или поне максимално ограничаване на вредни фактори като прием на концентриран алкохол, тютюнопушене и др.
  • редовно проследяване при лекар специалист, коригиране на лечението и ранно откриване и лечение на усложненията в ранен стадий и др.