2. Каква е прогнозата за болните от диабет?

На настоящия етап от рзвитието на медицината захарният диабет е доживотно заболяване (изключение правят само тези, на които е извършена успешна трансплантация на панкреас и не настъпва повторна изява на заболяването). Захарният диабет е една от водещите причини за смърт и инвалидизация в развитите страни. Общо взето, рискът от преждевременна смърт е два пъти по-висок при болните от захарен диабет в сравнение с останалите хора. Прогнозата на заболяването зависи от типа на захарния диабет, степента на кръвно-захарен контрол и развитието на усложнения.

Захарен диабет тип 1 - около 15% от болните от 1 тип захарен диабет умират преди 40-годишна възраст, което е 20 пъти повече от смъртността в тази възрастова група на останалото население. Най-честите причини за смърт при захарен диабет 1 тип са диабетната кетоацидиза, бъбречна недостатъчност и сърдечно заболяване. Добрата новина е, че прогнозата може да бъде значително подобрена чрез постигане на добър контрол над кръвната захар. Постигането на това предотвратява, забавя прогресията на усложненията и дори намалява тежестта на възникналите вече увреждания при захарен диабет тип 1.

Захарен диабет тип 2 - средната продължителност на живота при болните с открит 2 тип диабет между 40 и 50-годишна възраст е по-къса с 5 до 10 години в сравнвние с останалото население. СЪрдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртността сред диабетиците от 2-и тип. 4%-6% от болните от 2-и тип диабет стават зависими от хемодиализно лечение вследствие на настъпила бъбречна недостатъчност. Добрият контрол над кръвната захар, намаляването на наднорменото тегло, контролът на кръвното налягане, нормализирането на холестерола с повишаване на "добрия" и понижаване на "лошия" холестерол, прилагането на аспирин в показаните случаи и др. намаляват прогресията на усложненията и дори могат да предизвикат обратното им развитие.