11. Какво е диабетна кетоацидоза и диабетна кома?

Много високата кръвна захар може да се получи в резултат на абсолютна липса на инсулин или на относителен недоимък на инсулин (когато организмът има по-големи потребности от инсулин). Инсулинът е жизненоважен за болните от 1 тип диабет - те не могат да живеят без внос на инсулин отвън. Без прилагане на инсулин пациентите с 1 тип диабет развиват много високи стойности на кръвната захар. Това от своя страна води до отделяне на голямо количество глюкоза с урината, която "издърпва" със себе си телесна вода и електролити от организма. Настъпва силно обезводняване на тялото.

Липсата на инсулин прави невъзможно навлизането на глюкоза в клетките и те остават без основния си източник на енергия. Поради този "клетъчен глад" клетките на организма започват да си набавят енергия чрез разграждане на белтъци и масти. Тази ненормална промяна в метаболизма води до натрупване в кръвта на вещества, наречени кетони. Те причиняват подкиселяване на кръвта; това състояние се нарича "диабетна кетоацидоза". Симптомите на диабетната кетоацидоза включват гадене, повръщане, ацетонов дъх и болка в корема. Ако не се окаже навременна медицинска помощ пациентът с кетоацидоза може бързо да изпадне в шок, кома (диабетна кома) и дори смърт.

Диабетната кетоацидоза може да бъде причинена от инфекции, стрес, травма, мозъчен инсулт и инфакт на сърцето или други състояния, които увеличават потребностите на организма от инсулин. Честа причина е също така пропускането на инжектиране на доза инсулин. Диабетната кетоацидоза и още повече диабетната кома е спешно състояние, което налага незабавна лекарска помощ. Спешното лечение включва венозно вливане на течности, електролити и инсулин по схема. Това обикновено се осъществява в болнични условия. Обезводняването може да бъде много тежко и често за корекцията му е необходимо вливането на 6-7 литра течности при строг контрол на електролитите. При налична инфекция се прилагат венозни антибиотици. При навременно и правилно проведено лечение ненормално високите стойности на кръвната захар, производството на кето-тела, ацидозата и обезводняването могат да бъдат бързо коригирани и пациентите се възстановяват забележително бързо. Диабетната кетоацидоза е характерно усложнение на захарния диабет от 1-и тип. Нерядко тя става причина за новооткриване на този тип диабет при деца и юноши. Много по-рядко диабетна кетаацидоза може да е налице и при болни от 2-и тип диабет.