6. Как се прилага инсулина?

Съществуват няколко начина за прилагане на инсулин. Класическият начин е чрез подкожно инжектиране; за да се избегнат неудобствата и рисковете на обикновените многократни и еднократни спринцовки и игли, днес повечето инсулини се продават в готова еднократна спринцовка с еднократна тънка игла. Съществуват т.нар. "инсулинови писалки", те представляват устройство за подкожно инжектиране, приличащо на писалка, което след предварителна настройка инжектира минимално травматично през много фина игла точно предвиденото количество инсулин. След всяко инжектиране се зарежда нов носител с нова игла.

 

По-съвременно, но слабо разпространено устройство е инсулиновата помпа. Тя представлява мини-компютър, който инжектира предварително зададени като данни количества инсулин през поставена в подкожието на корема канюла. Пациентът може лесно да препрограмира устройството в съответствие с хранителния си режим и да инжектира по-високи дози от лекарството по време на хранене. В процес на разработване и изпитания е нова, инхалационна (за вдишване) форма на инсулин.